Samenstelling gemeenteraad

Burgemeester Lode Van Looy (BR30): algemeen beleid, financiën en begroting, burgelijke stand en burgerzaken, politie en brandweer, kerkfabrieken en communicatie, participatie.

Eerste schepen, Mieke Van den Brande (CD&V): ruimtelijke ordening, milieu en klimaat, openbaar groen, duurzame ontwikkeling, cultuur, bibliotheek, toerisme, participatie.

Tweede schepen, Bart Vanmarcke (Open Vld): lokale economie, middenstand en markten, landbouw, mobiliteit en gezonde  lucht, onderwijs, ICT, participatie.

Derde schepen, Frans Uytterhoeven (BR30): openbare werken en patrimonium, personeel, toegankelijkheid, begraafplaatsen.

Vierde schepen: 2019-2021, Pascal Vercammen (Open Vld)

                            2022-2023, Luc De Weerdt (BR30)

                            2024, Daan Versonnen (CD&V)

Bevoegdheden zijn: sport en gezondheid, jeugd en kinderopvang, feestlijkheden, dierenwelzijn, participatie.

Vijfde schepen, Hilde Schueremans (CD&V): sociale zaken, senioren, wijkwerking, ontwikkelingssamenwerking, gelijke kansen, wonen, participatie.

Steven Morrens (CD&V) is voorzitter van de gemeenteraad.