CD&V Bonheiden-Rijmenam, de weg vooruit

Verkiezingsuitslag 14 oktober 2018 - CD&V Bonheiden - Rijmenam dankt haar kiezers voor het vertrouwen.

 Onze partij behaalde 1853 stemmen, hetgeen lager was dan gehoopt, maar toch nog een mooie score is. We zakten daarbij van 5 naar 4 zetels. CD&V Bonheiden - Rijmenam dankt haar kiezers voor het vertrouwen!

 Onze mandatarissen zullen wegen op beleidsdomeinen die belangrijk zijn voor onze partij:

  • -Mieke Van den Brande wordt eerste schepen, bevoegd voor ruimtelijke ordening, leefmilieu, cultuur en toerisme.
  • -Steven Morrens wordt OCMW- en gemeenteraadslid en voorzitter van de OCMW/gemeenteraad.
  • -Hilde Schueremans wordt vierde schepen, bevoegd voor sociale zaken en OCMW, armoedebestrijding, senioren, wijkwerking, wonen, gelijke kansen.
  • -Daan Versonnen wordt OCMW- en gemeenteraadslid en zal het laatste jaar van de legislatuur inschuiven als schepen, bevoegd voor sport & gezondheid, jeugd & kinderopvang, feestelijkheden, dierenwelzijn.

 We konden toetreden tot een coalitie met BR 30 en Open VLD en zullen samen een beleid voeren dat dicht bij de mensen staat met ruimte voor participatie, en met een verscherpte aandacht op een gezond financieel evenwicht