Nieuwjaarsspeech

Beste vrienden,

 Van harte een gelukkig nieuwjaar!

De jaarwending geeft altijd aanleiding om eens kritisch na te denken over onze bezigheden. Bovendien is dit een bijzonder jaar, één van verkiezingen. Een moment waarop we de kiezer opnieuw om vertrouwen vragen.

Als lijsttrekker gooi ik mijn ambities meteen op tafel: we moeten groeien als partij en blijven wegen op het beleid, onze stempel kunnen zetten op de ontwikkeling van onze gemeente. Dit doen we vanuit onze eigen politiek DNA: luisterend, niet passief, maar vooruit kijkend, vanuit een fundamenteel vertrouwen in onze medemensen, met een brede blik omdat iedereen mee moet.

Ik haalde er onze verkiezingsbrochures van 2012 even bij en bekeek wat we beloofd hebben te doen en wat we er nu eigenlijk al dan niet van gebakken hebben. En geloof me, ik kan met recht opgeheven hoofd mijn nieuwjaarsbrief voorlezen.

Kind en jeugd

1.      Laat ik maar meteen van wal steken met de realisatie van het KJOC, Kind en jeugd ontmoetingscentrum, zo noem ik het voorlopig nog.

 Ik vat samen voor wie niet mee is: nog van in de vorige vorige legislatuur ijverden jongeren al voor een eigen stek om andere jongeren te ontmoeten, om er de eerste stappen te kunnen zetten in jong ondernemen, samen leven en creatief zijn. Kinderopvang moest meer uitgebouwd worden. Steven Morrens heeft vorige legislatuur als schepen van jeugd de plannen klaargemaakt, maar de stekker werd uit de coalitie getrokken en de plannen zaten in de koelkast.

CD&V plaatste het dossier deze legislatuur terug op de agenda. Met de nieuwe coalitie lukte het wel. Samenwerken loont.

Vrijetijdsbeleid

2.      In dit gebouw willen we vorm geven aan het vrijetijdsbeleid waar we deze legislatuur aan gewerkt hebben.  En laat ons fier zijn, onze gemeente onderscheidt zich van anderen in het ruime en rijke cultuur, sport, jeugd en senioren aanbod, niet in het minst dankzij de belangeloze inzet van de talloze vrijwilligers. CVP’ers en later CD&V ‘ers hebben hier een belangrijke rol bij gespeeld. We beloofden in ons verkiezingsprogramma om minstens even goed te doen en vooral niet af te bouwen, en dat hebben we ook waargemaakt. De voorbije jaren konden er sterke vrije tijdsprogramma’s aangeboden worden. Deze worden nog steeds ontzettend gesmaakt door onze inwoners. Maar ook onze vrije tijdsverenigingen zijn zo actief dat ’t Blikveld en Sint Maartensberg overbevraagd is.

En zo komt het dat het KJOC nu naast Kinderen en Jeugd ook Senioren met open armen zal ontvangen. We zijn dus op zoek naar een nieuwe naam omdat de letters KJOC de lading niet meer dekken.

Cultuur

3.      Ik zoem even in op cultuur. Dit jaar vieren we de 20 ste verjaardag van ’t Blikveld. De werking die hier sedertdien werd uitgebouwd is een onverbloemd succes. Er staat al een heus cultuur stoofpotje te sudderen om jullie wat meer dan gewoonlijk op het bord te serveren. Houd zeker 8 september vrij in jullie agenda.

 

Dit jaar wil ik het project Kunst in open ruimte nog verder vorm geven. We mochten al genieten van een geslaagd open gedichten project, en ook beeldende kunst nam een prominente plaats in (aan de BIB). Ik dank Jan Kets voor de prachtige beeldengroep ‘De Heidewerkers’ die hij schonk aan de gemeente en op die manier een boost gaf in de verdere uitrol van dit project.  Ook de Expo Gillé was een mooi open eerbetoon aan de kunstenaar, het gaf ons de kans om de Grote Oorlog en de verwerking ervan vanuit lokale bodem te belichten.

 

Cultureel erfgoed

4.      In het kader van het cultuur erfgoed, kunnen we dankzij de inbreng van de cultuurraad en in het bijzonder van de heemkundige kringen ( Luk Vangeel), voor de mei maand een nieuwe kappelletjesroute openen.

En wie het kleine eert, is het grote weert. Het gemeentebestuur beheert sinds 2017 samen met het Kempens Landschap de site Zellaer kasteel en zal het openstellen voor het publiek. Er kunnen nog steeds voorstellen worden gelanceerd voor invullingen. Op 20/05 houden we er Kasteelfeesten, wees erbij!

Sport

5.      Ook voor sport breken er nu belangrijke weken aan. De oude sportkeet aan de Berentrode velden is aan vernieuwing toe. Schepen van sport, Wouter Verhoeven, pleit daarbij voor een modulaire en fasegewijze opbouw met een totale vernieuwing van kleed en doucheruimtes en een baantje of twee meer voor de petanquers. In samenwerking met de vzw Berentrode, moet nog voor de zomer de beslissing erdoor.

 

Sociaal beleid

6.      Hilde Schueremans, OCMW voorzitter en schepen van senioren en wonen, kunnen we vanuit de afdeling alvast feliciteren voor de stappen die zij in het sociale en senioren beleid gezet heeft: Project de Zwarte Leeuwstraat is afgerond en biedt ruimte voor 19 sociale appartementen bedoeld voor alleenstaanden, kleine gezinnen en ouderen. Daarnaast werd de site Olmenlaan verkocht aan de Duffelse Volkswoningen. Ook daar zal er extra ruimte komen voor…

 De Grote Heide schiet ook goed op en moet vooral bescheiden woongelegenheid bieden voor jonge gezinnen.

- Om ervoor te zorgen dat de kinderen van die jonge gezinnen ook in de buurt naar school kunnen gaan, begeleidt Wouter intussen voor de bijbouw van 2 leslokalen in de gemeenteschool. We zijn minister Crevits erkentelijk voor de subsidies die werden toebedeeld aan het onderwijs in onze gemeente.

In Sint Maartensberg te Rijmenam bracht Hilde Schueremans eveneens het dienstencentrum Mettenberg onder dat voorheen in Den Olm zijn plekje had. Veel succes aan de ocmw mandatarissen bij de verdere ontwikkeling hiervan.

 

Zuiver water

7.      We nemen onze verantwoordelijkheid op in de strijd voor zuiver water. Dit doen we in goede samenwerking met Aquafin (waar onze voorzitter een vlot contact verzorgt met het kabinet Schauvliege) en Pidpa, waar ik mijn engagement kortelings versterkte via het voorzitterschap van de Raad van Bestuur.

Hier wordt nog maar eens aangetoond dat CD&V vanuit een relatief kleine gemeente, en dat zijn we met onze net geen 15.000 inwoners, kan wegen op zaken die belangrijk zijn voor de mensen, want water is een basisproduct. We maken graag dat verschil voor u, voor alle inwoners.

Rioleringswerken

8.      We grijpen bij de verschillende rioleringswerken onze kans om de weginrichting te verbeteren.  Een korte tussenstand:

-De riolerings- en inrichtingswerken in  Rijmenam Centrum zijn in volle uitvoering. We vertrokken aan de Dijleweg, zijn momenteel bezig rond Sint- Maartensberg en zullen de verbinding maken met de Brugstraat. In maart willen we deze eerste grote fase afsluiten zodat het verkeer vanuit de Dijleweg dan terug door kan.

 -De rioleringswerken aan Plasstraat, Bleukstraat, Donkerstraat zijn al goed opgeschoten, en zullen dit jaar beëindigd zijn.

 -De rioleringswerken aan de Koningin Astridlaan en Vijverstein zijn bijna voorbij en binnenkort kunnen we deze straten officieel openen.

 - Als aansluiting op de rioleringswerken van de Koningin Astridlaan en Vijverstein, zullen ook nog in 2018 de werken aangevat worden in de Korte Veldstraat, Dertien Eikenlaan en een deel van de Boeimeerstraat. Dankzij  het extra investeringsfonds van Pidpa, kunnen we ook kleine ontbrekende stukjes aanpakken, zoals dit jaar nog de Vredesteinlaan. De Oude Baan-stukje van de Bruinbeekstraat is al voorbereid en kan met wat geluk nog dit jaar aanbesteed worden.

 -Ook in het complexe dossier Weynesbaan hebben we een belangrijke mijlpaal genomen. Daar willen we de kans nemen om een afgescheiden fietspad aan te leggen met veilige oversteekplaatsen.

 

Een mooie landelijke gemeente

9.      We bouwen aan een mooie landelijke gemeente

 Dit doen we door een verantwoord en toekomstgericht ruimtelijk beleid te voeren. Onze CD&V afdeling vertrekt vanuit het standpunt dat de mens moet gerespecteerd worden in zijn eigendomsrecht, maar dat diezelfde mens, wil hij kansen geven aan volgende generaties de bewoning best dichter bijeenbrengt in woonkernen met veel aandacht voor een aantrekkelijke openbare ruimte en openbaar groen.

 Een goed gevuld compensatiefonds zou daarbij volgens mij al een pak helpen.

 Maar we schuiven de zaken niet door. Met de mogelijkheden die we nu  hebben, werkten we diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen uit in Rijmenam, Gestelhoflei.

 Ruimte scheppen voor wonen, spelen, vrije tijd, lokale economie, telkens op schaal en binnen de eigenheid van onze gemeente. Ook in het centrum van Bonheiden moet er nu dringend werk gemaakt worden van meer leef kwaliteit, de nadruk lag tot nu toe al te vaak op ‘doorgaan, en wel zo snel mogelijk’. Neen, voor ons liever een pintje en even babbelen.

 We realiseerden in dezelfde visie de aanleg van het Jacques Morrensplein, een plein om te vertoeven, waar je letterlijk onder de bomen even op een bankje kan zitten.

Mede dankzij de keuze van de streekeigen planten op dit plein en de nieuwe bloembakken in het centrum, werd onze gemeente uitgeroepen tot bijenvriendelijke gemeente.

 We ijveren voor meer bloem- en groenelementen om de omgeving aangenamer te maken.

 De laatste haagjes langs de Rijmenamse en Mechelse steenweg werden aangeplant, zoals we beloofden in ons verkiezingsprogramma. Het is een mooie manier om de veiligheid van de fietsers te verhogen.

 De fietsstratenroute is zichtbaar uitgerold, nog enkele losse eindjes worden  in het voorjaar aan elkaar geknoopt. Bijkomende kruispunten (Van Uytvenlaan) en gevaarlijke oversteken zullen verbeterd worden. Voor de oversteek Muizensteenweg –Herman Vandenreecklaan ligt nu eindelijk en goed plan voor.

 

 

Een sterk klimaatplan

10.      We werken aan een sterk klimaatplan.

Op enkele jaren tijd hebben we grote stappen gezet in het beheer van onze gebouwen door te investeren in isolatie, zuinige verwarming, LED verlichting.

We keurden een nieuw openbaar verlichtingsplan goed met mogelijkheid tot doven en dimmen.

Ook het wagenpark van de gemeente hebben we onder de loep genomen. We bannen diesel en gaan voor CNG en elektrische voertuigen. We plaatsten elektrische laadpalen en maken werk van auto delen.

Een weg vooruit

Ik somde niet alles op, maar hopelijk volstond dit om uw vertrouwen te krijgen als lijsttrekker naar de verkiezingen. Want de toon is gezet, en daar wil ik op doorgaan.

Ik dank het volledige cd&v team  voor het harde werk dat ook het vorige jaar werd geleverd. In het bijzonder dank ik nieuwkomer Annie die zichzelf omgeschoold heeft tot webmaster. Zij zal de nieuwe website eind januari lanceren.

Neem van deze gelegenheid gebruik om onze kandidaten, zowel de oude getrouwen als de nieuwelingen een hart onder de riem te steken. Geef hen de steun die nodig is om het maatschappelijk veld in te stappen en zich volledig te geven voor de ander.

We plannen in maart met de nieuwe kandidaten ontmoetingsmomenten met de burger op vaste tijdstippen en verschillende plaatsen. We zullen luisteren naar het verhaal van onze inwoners en wat zij belangrijk vinden.

En daarmee besluit ik graag: wij kijken vooruit en willen iedereen mee in deze gemeente, wat kunnen wij betekenen voor jullie?

 

Mieke Van den Brande

Eerste schepen, lijsttrekker CD&V Bonheiden - Rijmenam

Bonheiden, 14 januari 2018