Bij cd&v staan we al 75 jaar tussen de gewone mensen.  Al 75 jaar zijn wij de partij die zorgt voor mensen hun inkomen, hun gezondheid, hun veiligheid. Mensen samenbrengen en onze verantwoordelijkheid opnemen zit in onze genen.

Maar de gewone mensen van toen zijn niet die van nu. We hebben nu andere levens, zorgen en dromen. Daarom passen we ons aan. Om opnieuw die partij te zijn. Die van de gewone mensen. Van het volk.

Wij geloven dat gewone mensen samen tot buitengewone dingen in staat zijn. Hanne & Kamiel. Amir & Katrien. Layla, Kimberly & Dirk.

Voor jullie komen we op. Denken we verder. Staan we er. Elke dag. Het is voor jullie dat we ’t doen. Luisteren, steunen en zorgen. En antwoorden in klare taal. Zodat het opnieuw duidelijk is waar cd&v voor staat: voor de gewone mensen. Voor het volk.

“Van en voor het volk: dat is de nieuwe cd&v.

We doen aan politiek voor gewone mensen, met drie prioritaire thema’s: een deftig inkomen, een gezond leven en een veilig thuis. Op sociaal-cultureel vlak leggen we veel sterker de nadruk op tradities, normen en waarden. Op sociaal en economisch vlak zullen we harder op tafel slaan voor mensen die hun verantwoordelijkheid nemen, omdat ze gaan werken of zorgen voor een ander. Zij moeten er financieel op vooruitgaan, in goede gezondheid kunnen leven en zich veilig thuis weten in een veranderde wereld.”

 Joachim Coens, voorzitter