Intrafamiliaal geweld laat sporen na.

 Vrouw & Maatschappij wil met haar Wittelintjesactie op 19 november het intrafamiliaal geweld voor kinderen onder de aandacht brengen.

Tijdens de eerste lockdown kreeg de hulplijn 1712, de professionele hulplijn voor burgers met vragen rond geweld, misbruik en kindermishandeling, opvallend meer oproepen te verwerken rond partnergeweld en kindermishandeling.

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de gevolgen voor kinderen en jongeren die getuige zijn van partnergeweld even erg kunnen zijn als bij kinderen en jongeren die rechtstreeks het slachtoffer zijn van geweld. Zulke traumatische ervaringen kunnen ervoor zorgen dat kinderen te maken krijgen met ontwikkelingsstoornissen en het geweld mogelijk herhalen als volwassene. Tot vandaag worden kinderen die getuigen waren van geweld zelden als slachtoffer erkend en juiste maatregelen worden over het hoofd gezien. Ieder kind heeft recht op een geweldloze opvoeding!

 

Waarvoor pleit Vrouw & Maatschappij?

Vrouw & Maatschappij pleit  voor een alomvattende en geïntegreerde aanpak in preventie, detectie en hulpverlening waarbij het kind centraal staat.

  •  De verankering van het recht op een geweldloze opvoeding in het burgerlijk wetboek
  •  Een bredere bekendmaking van de hulplijn 1712 en van de mogelijkheid om anoniem aangifte te doen van een verontrustende thuissituatie
  •  Een verdere uitrol van de kindreflex als instrument voor professionals om verontrustende gezinssituaties te detecteren
  •  Kindvriendelijke en laagdrempelige politieprocedures
  • De bredere toepassing van tijdelijk huisverbod