Op de koffie! 

Een verslag

 Onze nationale voorzitter Sammy Mahdi moest, buiten zijn wil om, onvoorzien verstek geven want hij werd verwacht op VTM om onze partij te vertegenwoordigen.

Een woordje van welkom werd uitgesproken door onze nieuwe lokale voorzitter Jens Pauwels en  Mieke Van den Brande, eerste schepen. 

Ook dit jaar werd de Gerberaprijs uitgereikt. Wie is dit jaar onze laureate? Wel, we  hebben iemand in de bloemetjes gezet die zich dagelijks inzet voor Bonheiden-Rijmenam. 

In 2019 was Marie-Jose Van Gorp 84 en heeft ze 60 zakken zwerfvuil, langs de weg  bijeen geraapt in Bonheiden-Rijmenam.

In 2020, op de leeftijd van 85,  waren dat eveneens 60 zakken aan zwerfvuil. In 2021 werd ze 86 en heeft ze 70 zakken aan zwerfvuil op haar actief staan. Ze is in de weer met zwerfvuil op te rapen sinds 2015. En over deze zeven jaar heeft ze in totaal 415 PMD-zakken vol gekregen. Wat heeft haar hiertoe aangezet?

Marie-Jose hoorde op de radio een CEO vertellen dat hij 10  minuten nodig had om het zwerfvuil op te rapen voor zijn deur. De man vond dat zijn plicht. Dat heeft haar gemotiveerd om zelf ook aan de slag te gaan.

Onze bermmeter weet ook jeugd te inspireren om blikjes en lege flessen in de PMD-zakken te gooien. Doe het haar maar eens na!

Haar inzet werd reeds besproken in verschillende dagbladen en tijdschriften. Ook “Iedereen beroemd” heeft een item over haar gemaakt. Terecht!

We zijn dan ook dankbaar, blij en heel trots dat we haar welverdiend vandaag in de bloemetjes mogen zetten.

DANK U MARIE-JOSE !”

Daarna werd ook zij gefeliciteerd door onze minister van Financiën, Vincent Van Peteghem. Na de speech van onze minister was er ruimte voor de aanwezigen voor een nadere kennismaking.

Kijk ook naar de rubriek Beeld. Nog niet alle foto’s zijn binnengestroomd maar er is alvast een begin gemaakt.