De mening van Mahdi


Enkele weken geleden lanceerde ik al de oproep om wat vaker een goeiendag tegen elkaar te zeggen. Deze week gingen we bij cd&v nog een stapje verder. We waren wat minder actief op sociale media, maar we kozen daarentegen voor echte babbels

Een verdieping op het partijbureau werd omgevormd tot een heuse belcentrale. We belden een week lang ouderen op met een welgemeende: “Hoe is’t?”. Van daaruit ontstonden babbels die deze koude en donkere dagen een stuk warmer maakten

Een warme gemeenschap laat mensen niet los. Wij zijn de gemeenschapspartij van Vlaanderen en vinden het belangrijk dat er gepraat wordt met elkaar, want anders worden we onverschillig. We merken dat steeds minder mensen echt met elkaar praten. Zo ontstaan er veel problemen, kennen we elkaar niet meer of helpen we elkaar soms te weinig. De kerstperiode is een goeie periode om daar wat extra rond te doen.

 U kan op ons rekenen.

Het was een bewogen jaar, dat weet u. Maar meer dan ooit strijden we voor de dingen die wij belangrijk vinden. We werken harder dan ooit aan een warme gemeenschap. We strijden als Daensisten om niemand in de steek te laten. We voeren de druk op om te hervormen voor de toekomst, zoals het rentmeesters betaamt.


Als we onze realisaties oplijsten zou ons te ver brengen. Maar u kan er zeker van zijn, we maken het verschil. Als we dagelijks beleid voeren om uw veiligheid te garanderen, om een rechtvaardig en humaan asiel en migratiebeleid te voeren, dan is dat om nog meer in te zetten op een hechte gemeenschap, die inclusief is en waarbij mensen ook verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar.


Als we volop pleiten (én realiseren) dat er ongezien extra budget naar Zorg en Welzijn gaat, als we het ouderenbudget voor financieel kwetsbare ouderen in woonzorgcentra stevig optrekken, als we via de jobbonus de laagste lonen een duwtje in de rug geven, voor het eerst in vele jaren alle ministers van armoedebestrdijding samenbrengen… dan is dat omdat we Daensisten zijn. Dan is dat omdat wij vinden dat een warme gemeenschap niemand aan hun lot overlaat. 


Het is dankzij onze oproep dat grote hervormingen nu het onderwerp zijn in de Wetstraat. Hervormingen die nodig zijn voor nu, maar zeker voor de toekomst. Om onze begroting op orde te krijgen, pensioenen en zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Dat is rentmeesterschap pur-sang. En wat ons betreft blijft dat niet enkel bij een oproep. We hebben een uitgewerkte fiscale hervorming, we hebben onze voorstellen rond pensioenen. We hebben een jobsdeal 2.0 en ook een energievisie voor de toekomst: verstandig groen. 


Terugkijken is één, de blik op de toekomst is nog belangrijker. Wij zullen blijven aandringen op hervormingen. Wij zullen mensen niet uit het oog verliezen. 

 U kan op ons rekenen.

 Heel gedreven groet,

Sammy Mahdi