CD&V Senioren

Verslag regiobestuur Mechelen 13-12-2018

  

1.  Evaluatie van het bezoek aan VRT op 26 november 2018

.Er waren 49 deelnemers. Het was voor meeste deelnemers zeer interessant.

Luc Van den Brande maakt heel wat tijd vrij voor de CD&V-senioren, bij de ontvangst en tijdens het middagmaal. Het mediabeleid, de actuele problemen en de bouwplannen van VRT werden zeer uitgebreid door hem toegelicht. Bij het einde werd namens de CD&V-senioren aan Luc een boek overhandigd als bedanking voor zijn bijdrage aan dit bezoek.

De factuur van VRT werd ondertussen ontvangen..Door tussenkomst van CD&V werd de bijdrage per deelnemer beperkt tot minder dan een euro.

2.  Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen.

.De voorzitter feliciteert Rita Van Den Bulck en Eddy Vercammen, die verkozen werden bij de gemeenteraadsverkiezingen. In volgende gemeenten van de regio werden senioren op de CD&V-lijst verkozen:

 •  Berlaar: Willy Beullens
 •  Bornem: Bernadette Boeykens en Gilbert Van den Berghe -Duffel: Jos Hellemans en Luc Wuyts
 •  Heist-op-den-Berg: Bernadette De Ca Lier: Rita Van den Bulck
 •  Putte: Greta Van Asbroeck, en Roger Janssens  Puurs
 •  Sint-Amands: Alex Goethals.

3.  Vernieuwing lokale CD&V-besturen

 In de gemeenten, waar nu CD&V-senioren regelmatig meewerken aan de regiowerking van de CD&V-senioren, zijn er kandidaturen ingediend voor plaatselijk voorzitter of verantwoordelijke van de CD&V-senioren. Na de lokale bestuursvernieuwing zullen naast de verkozen voorzitters ook andere CD&V-senioren mogen deelnemen aan de vergaderingen van het regiobestuur, zoals nu.

De bovenlokale bestuursvernieuwing zal doorgaan in het najaar van 2019, waarbij op dat ogenblik kandidaturen gesteld kunnen worden voor provinciaal- en regiovoorzitter van de CD&V-senioren.

4.  Planning activiteiten 2019

Omwille van de parlementsverkiezingen in mei 2019 wordt het programma beperkt gehouden.

Voor het voorjaar wordt een bezoek voorzien aan Gestel met zijn gerenoveerd dorpsplein en aan het diamantmuseum in Nijlen. Rita informeert in Gestel. Jef gaat de mogelijkheden na in Nijlen. Programma wordt definitief uitgewerkt op de volgende bestuursvergadering. Bezoek wordt in eerste of vierde week van april gepland ( mogelijke data zijn 1, 2 of 26 april).

Voor het najaar wordt een bezoek aan Bornem overwogen. Hier wacht men tegen volgende bestuursvergadering een eerste voorstel van Alfons De Strooper in.

5.  Nieuws van de CD&V-senioren nationaal en provinciaal

.De themadag van de CD&V-senioren op 11 december over zorgregio’s en over vroegtijdige zorgplanning was zeer interessant. Het programma van de CD&V-senioren nationaal ziet er voorlopig als volgt uit:

 •  8 januari 2019: nieuwjaarsreceptie CD&V-senioren met boekvoorstelling door Reginald Moreels.
 •  14 februari 2019: filmvoorstelling Invictus te Leuven met Peter van Rompuy als inleider. 

De CD&V-senioren combineren 29 april (de Europese dag van intergenerationele solidariteit) met 9 mei (Europadag) met bezoek aan EP Brussel of themadag in het Vlaams Parlement..

De provinciale CD&V-senioren plannen in het vooruitzicht van de parlementsverkiezingen drie themanamiddagen over de voor senioren belangrijke beleidsdomeinen m.m.v. verschillende Vlaamse en federale CD&V-parlementsleden uit de provincie. De kalender van deze themanamiddagen:  11 februari: Mol,  11 maart: Puurs,  29 april: Lier.

6.  Parlementsverkiezingen

Die zullen in de komende maanden weer wat tijd vragen van CD&V-senioren voor medewerking aan diverse campagne-activiteiten.

Eerstdaags wordt er een verkiezingsmanifest van de CD&V-senioren voor de volgende parlementsverkiezingen aan alle leden +60 van CD&V verzonden. Hiervan kunnen eventueel bijkomende exemplaren bekomen worden bij Noëlla Jacobs.

.Verslag van de algemene vergadering van de seniorenraad

02/02/019

 Agendapunten voor 2019

 • Het memorandum, met de desiderata van de senioren, zal overhandigd worden aan het nieuw gemeentebestuur.
 • De activiteitenkalender van de sportactiviteiten van de seniorenraad:                              
        21/05/2019 sportdag Durbuy, 19-20/09/2019 sportdag aan zee.
 • Ouderenbehoeftenonderzoek wordt voorzien
 • Aanstellen van een senioren-consulent.
 • Toezicht houden op de lay-out van de informatie in Rijmheide.
 • Inspraak voorzien in de activiteiten van De Splinter.
 • Oprichten van een overlegplatform voor seniorenraden van verschillende gemeenten.
 • Inspraak houden bij de straatverlichting.
 • Inspraak houden bij het verminderen van een aantal postbussen in de gemeente.
 • IJveren voor het voorzien van plaspunten in de gemeente.
 • Herverkiezing van kandidaten voor de seniorenraad..

HEB JE INTERESSE?

De permanente vraag van ouderen: ‘‘Waardeer het werk dat wij een leven lang presteerden en geef ons kansen om verder waardig deel te nemen aan de samenleving.”

Vanuit de strekking CD&V-senioren ijveren wij om aan deze vraag te voldoen.
 
De seniorenwerking van Bonheiden - Rijmenam werkt samen met de  CD&V -senioren regio Mechelen en de CD&V-senioren provincie Antwerpen. We bevragen de lokale senioren naar hun welzijn en vormen op basis hiervan standpunten die worden opgenomen door de partij.

Op deze manier creëren we een groot draagvlak en kunnen we een beleid voeren dat nooit uit het oog verliest om waar het écht om draait, de mens.

Heb je interesse om ons project te versterken? Wil je mee je schouders zetten onder een beleid dat het welzijn van ouderen garandeert? Neem dan zeker contact met ons op!

Marc Huyghe,  seniorenvoorzitter

CD&V-SENIOREN KALENDER: DECEMBER - JANUARI

De eerst actie gaat door vanaf eind november tot eind december rond de problematiek van eenzaamheid van ouderen. De CD&V-senioren gaan in deze periode trachten om op 10 tot 20 markten verspreid over Vlaanderen aanwezig te zijn met een stand onder het motto “Een theebabbel op de markt”.

We schuiven als CD&V – senioren hierbij 3 accenten naar voor:

1.      In iedere gemeente dient er een aanspreekpunt rond eenzaamheid te zijn. Dit is mogelijk via het geïntegreerd breed onthaal.

2.      Lokale dienstencentra spelen een belangrijke rol tegen vereenzaming, zij moeten alle steun krijgen. We bepleiten ook heel sterk het organiseren van een mobiel lokaal dienstencentrum zodat mensen in meer afgelegen deelgemeenten ook de kans krijgen naar het dienstencentrum te gaan.

3.      De vele socio-culturele verenigingen zijn eveneens een dam tegen eenzaamheid. Hun rol dient sterker gewaardeerd te worden.

 Bij deze actie worden theelichtjes, met een boodschap erbij, afgegeven aan passerende senioren.

 In regio Mechelen trachten we op twee markten aanwezig te zijn:

 •       14 december: kerstmarkt van beweging.net in Mechelen
 •       14 en 15 december: kerstmarkt in Heist-op-den-Berg, als een onderdeel van de CD&V-stand op deze markt.

 Op dinsdag 14 januari is het nieuwjaarsreceptie van de CD&V-senioren in het Vlaams parlement. We nemen hier afscheid van An Hermans na 12 jaar voorzitterschap en we begroeten onze nieuwe voorzitter Eric van Rompuy. De nieuwe algemeen voorzitter van CD&V zal ook aanwezig zijn evenals een aantal ministers en oud-ministers van CD&V. Reserveer zeker die datum. We willen hier met velen aanwezig zijn.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.