HIERONDER KAN JE KENNIS MAKEN MET DE TOELICHTING STATEMENT JONGERENSTAPPEN ZETTEN

Hey daar!

 Het is niet altijd even makkelijk om als jongere een stap in de politiek te zetten. Je weet niet hoe alles exact in elkaar zit, je weet niet wat je zelfs kan en mag realiseren vanuit de politiek, en minstens even erg: je hebt helemaal geen connecties binnen de gemeenteraad of het schepencollege –je weet misschien zelfs niet wat nu net het verschil is tussen die twee.

 Je ziet het, als jongere in de politiek stappen is een overweldigende beslissing. Het is een stap in het ongewisse nemen. Zelfs al weet je heel goed wàt je wil betekenen voor je dorp of voor je omgeving, je weet misschien helemaal niet of het een of het ander statuut je wel toelaat om dit of dat te doen. Jong CD&V bestaat om de krachten van ons, jongeren, te bundelen: om samen sterk te staan, om samen aan een verhaal te werken, om samen de moed op te blijven brengen dat ons gebrek aan ervaring moet overstemmen.

 Wij - Lien, Lola en Dennis – zijn er alvast klaar voor! Met een jongere als voorzitter is het nu meer dan ooit aan ons om onze stempel op ons dorp te zetten. Vind je de politiek nog steeds eng? Of erger nog: saai? Spreek dan eens af met ons, contacteer ons of kom eens een werkgroep volgen! Toegegeven, het blijft best eng, maar saai is het absoluut niet! Wij zijn er klaar voor, jij ook?

CD&V kiest voor de weg vooruit: Jong CD&V kiest er vollenbak voor!

Hopelijk tot snel!

 Dennis Rombauts - jongerenvoorzitter

Lola Vanderweyen - voorzitter

Lien Jansen

Alvast dit:

Met de aanvang van de nieuwe coalitie zijn we erin geslaagd de koppen bij elkaar te steken! De nieuwe burgemeester en de nieuwe schepenen samen met de jongeren van de drie coalitiepartijen bij elkaar. De start van een nieuwe legislatuur is hoopvol voor de jeugd!

 

Psychologische hulpverlening voor Jongeren

JONGCD&V Bonheiden - Rijmenam vraagt extra inspanningen om de stap naar psychologische hulpverlening voor jongeren te verlagen
 
Het aantal jongeren tussen 16 en 24 jaar dat depressieve gevoelens heeft, is verdrievoudigd bij vrouwen en verviervoudigd bij mannen tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête over mentaal welzijn van het wetenschappelijk instituut Sciensano. Drie op de tien jongeren heeft volgens een internationale maatstaf een depressieve stoornis. “Een gigantische opstoot”, zegt Sciensano.

 JONGCD&V Bonheiden-Rijmenam wil deze problematiek lokaal aankaarten.

Het is duidelijk dat er nog een taboe heerst als het aankomt op mentaal welzijn. Niet iedereen kan er even gemakkelijk over praten met zijn of haar omgeving of durft zelf de stap te zetten naar professionele hulpverlening te. Daarom vinden onze jongeren het enorm belangrijk dat de drempel naar eerstelijnshulp verlaagd wordt. Lokale besturen kunnen hier een rol in spelen. Een sociale kaart weergeven van organisaties die bezig zijn rond mentaal welzijn kan die zoektocht verduidelijken.

Vandaag is er op de officiële site van de gemeente heel wat praktische info te vinden over het coronavirus en maatregelen ter bescherming ervan, maar ontbreekt het soms aan zichtbaarheid voor concrete hulplijnen zoals die voor mentaal welzijn. De gemeente heeft de kanalen voor hulplijnen gedeeld via het boekje Rijmheide en er is ook een pagina op de website van de gemeente gewijd aan 1712. We hopen echter dat de gemeente dit meer en langer onder de aandacht brengt en ook aandacht heeft voor de hulplijnen voor jongeren, zoals Awel en WatWat.

Dennis, Lola en Lien